EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, een ervaring die het dagelijks functioneren hindert.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven. Meestal verwerken we deze ervaringen op eigen kracht. Soms blijven herinneringen zich opdringen: angstwekkende beelden, herbelevingen, flash backs, nachtmerries. Andere klachten die kunnen voorkomen zijn  schrik- en vermijdingsreacties. Psychische klachten kunnen zo ontwikkeld worden.

Na een voorgesprek  vraag ik je terug te denken aan de gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. In combinatie met oogbewegingen of geluiden of tikjes tegen de knieën wordt het verwerkingsproces opgestart. De herinnering zal haar kracht en emotionele lading verliezen. De schokkende ervaring krijgt steeds meer een plek. Het wordt gemakkelijker aan de gebeurtenis terug te denken.

EMDR kan toegepast worden als het denken aan de nare gebeurtenis nog emoties oproept, zoals bv. bij een  ongeval, geweldsdelict, misbruik, brand, een verlies of een zware bevalling.
EMDR kan ook ingezet worden bij verslavingen, eetstoornissen, fobieën en angsten.

Heb je vragen? Neem even contact met me op.