CV

Opleidingen en cursussen

2018    EMDR: Take Off Support
2017    Medische Basiskennis : Con Amore
2017    4 jarige opleiding tot Essentie Therapeut: Lightwave
2015    Rots en Water : Bureau Weerbaarheid
2015    Aanvullingen op de Basisopleiding tot Kindercoach: oplossingsgericht werken systemisch werken,
contextueel werken, leren leren en rouwverwerking
2015    Kanjertraining
2013    Basisopleiding Kindercoach: Tea Adema
2012    Zinvol tekenen met kinderen: Marijke Sluijter
2008   Braingym I, II, III : Elly de Wildt-Dienske
2004   Motorische Remedial Teaching: Hans Stroes
1978    Pedagogische Academie “De Him” –  Sneek

Werkervaring

2016 – heden         Individuele leerlingbegeleiding in het basisonderwijs
1978 – 2015           Basisonderwijs, middenbouw
2007 – 2015           Begeleider van bijzondere leerlingen op het gebied van gedrag, taal, slechtziendheid
2005 – 2012           Motorisch Remedial Teacher